Truyện Supernatural
Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Uzumaki Boruto
14 giờ trước

Uzumaki Boruto

The Dead King
14 giờ trước

The Dead King

Đồ Long
14 giờ trước

Đồ Long